2012 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

Bölüm : 01 CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER ‎(5)
01 fasıl.xls Açıklama Canlı hayvanlar
02 fasıl.xls Açıklama Etler ve yenilen sakatat
03 fasıl.xls Açıklama Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
04 fasıl.xls Açıklama Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal;tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
05 fasıl.xls Açıklama Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
Bölüm : 02 BİTKİSEL ÜRÜNLER ‎(9)
06 fasıl.xls Açıklama Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
07 fasıl.xls Açıklama Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
08 fasıl.xls Açıklama Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
09 fasıl.xls Açıklama Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10 fasıl.xls Açıklama Hububat
11 fasıl.xls Açıklama Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12 fasıl.xls Açıklama Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13 fasıl.xls Açıklama Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14 fasıl.xls Açıklama Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
Bölüm : 03 HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR ‎(1)
15 fasıl.xls Açıklama Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
Bölüm : 04 GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER ‎(9)
16 fasıl.xls Açıklama Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
17 fasıl.xls Açıklama Şeker ve şeker mamulleri
18 fasıl.xls Açıklama Kakao ve kakao müstahzarları
19 fasıl.xls Açıklama Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20 fasıl.xls Açıklama Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21 fasıl.xls Açıklama Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22 fasıl.xls Açıklama Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23 fasıl.xls Açıklama Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24 fasıl.xls Açıklama Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
Bölüm : 05 MİNERAL MADDELER ‎(3)
25 fasıl.xls Açıklama Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26 fasıl.xls Açıklama Metal cevherleri, cüruf ve kül
27 fasıl.xls Açıklama Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
Bölüm : 06 KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ ‎(11)
28 fasıl.xls Açıklama Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29 fasıl.xls Açıklama Organik kimyasal ürünler
30 fasıl.xls Açıklama Eczacılık ürünleri
31 fasıl.xls Açıklama Gübreler
32 fasıl.xls Açıklama Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33 fasıl.xls Açıklama Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34 fasıl.xls Açıklama Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları,yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar,temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,dişçi m
35 fasıl.xls Açıklama Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36 fasıl.xls Açıklama Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37 fasıl.xls Açıklama Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38 fasıl.xls Açıklama Muhtelif kimyasal maddeler
Bölüm : 07 PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ ‎(2)
39 fasıl.xls Açıklama Plastikler ve mamulleri
40 fasıl.xls Açıklama Kauçuk ve kauçuktan eşya
Bölüm : 08 DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ) ‎(3)
41 fasıl.xls Açıklama Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42 fasıl.xls Açıklama Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
43 fasıl.xls Açıklama Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
Bölüm : 09 AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI ‎(3)
44 fasıl.xls Açıklama Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45 fasıl.xls Açıklama Mantar ve mantardan eşya
46 fasıl.xls Açıklama Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
Bölüm : 10 ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ ‎(3)
47 fasıl.xls Açıklama Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48 fasıl.xls Açıklama Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49 fasıl.xls Açıklama Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
Bölüm : 11 DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA ‎(14)
50 fasıl.xls Açıklama İpek
51 fasıl.xls Açıklama Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52 fasıl.xls Açıklama Pamuk
53 fasıl.xls Açıklama Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden
54 fasıl.xls Açıklama Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55 fasıl.xls Açıklama Sentetik ve suni devamsız lifler
56 fasıl.xls Açıklama Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57 fasıl.xls Açıklama Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58 fasıl.xls Açıklama Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası işlemeler
59 fasıl.xls Açıklama Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60 fasıl.xls Açıklama Örme eşya
61 fasıl.xls Açıklama Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62 fasıl.xls Açıklama Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
63 fasıl.xls Açıklama Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Bölüm : 12 AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA ‎(4)
64 fasıl.xls Açıklama Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65 fasıl.xls Açıklama Başlıklar ve aksamı
66 fasıl.xls Açıklama Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67 fasıl.xls Açıklayıcı Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya.
Bölüm : 13 TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA ‎(3)
68 fasıl.xls Açıklama Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69 fasıl.xls Açıklama aş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya..
70 fasıl.xls Açıklama Cam ve cam eşya
Bölüm : 14 TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR ‎(1)
71 fasıl.xls Açıklama Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
Bölüm : 15 ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA ‎(12)
77 fasıl.xls (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
72 fasıl.xls Açıklama Demir ve çelik
73 fasıl.xls Açıklama Demir veya çelikten eşya
74 fasıl.xls Açıklama Bakır ve bakırdan eşya
75 fasıl.xls Açıklama Nikel ve nikelden eşya
76 fasıl.xls Açıklama Aluminyum ve aluminyumdan eşya
78 fasıl.xls Açıklama Kurşun ve kurşundan eşya
79 fasıl.xls Açıklama Çinko ve çinkodan eşya
80 fasıl.xls Açıklama Kalay ve kalaydan eşya
81 fasıl.xls Açıklama Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82 fasıl.xls Açıklama Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83 fasıl.xls Açıklama Adi metallerden çeşitli eşya
Bölüm : 16 MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR.. ‎(2)
84 fasıl.xls Açıklama Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85 fasıl.xls Açıklama Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların..
Bölüm : 17 NAKİL VASITALARI ‎(4)
86 fasıl.xls Açıklama Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87 fasıl.xls Açıklama Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88 fasıl.xls Açıklama Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89 fasıl.xls Açıklama Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Bölüm : 18 OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI ‎(3)
90 fasıl.xls Açıklama Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91 fasıl.xls Açıklama Saatler ve bunların aksam ve parçalar
92 fasıl.xls Açıklama Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Bölüm : 19 SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI ‎(1)
93 fasıl.xls Açıklama Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Bölüm : 20 MUHTELİF MAMUL EŞYA ‎(3)
94 fasıl.xls Açıklama Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; ...
95 fasıl.xls Açıklama Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96 fasıl.xls Açıklama Çeşitli mamul eşya
Bölüm : 21 SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR ‎(1)
97 fasıl.xls Açıklama Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

.::İTHALAT & İHRACAT::.

ad1 ad1 ad1 ad1

SOSYAL PAYLAŞIM

İletişim

Tel: 0216 373 85 95
Fax: 0216 373 85 97
Site: www.unalgrup.com
Email: info@unalgrup.com
Adres: Bayar cad.Kardeşler apt.No:88/5
Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul