TEMİNAT ÇÖZÜMLERİ

Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatları uyarınca, Gümrük Rejimlerine

( Transit , Geçici ithalat , Dahilde İşleme , Antrepo , Serbest Dolaşım Giriş'e )

tabi tutulan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tahakkuk eden ve yasal

düzenlemelerde öngörülen hususlar doğrultusunda, teminata bağlanan gümrük

vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.

Gümrük muafiyetine tabi tutulan eşyaların ithalatı aşamasında;

  • a) Nakit para
  • b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları .
  • c) Hazine Tahvil ve banoları gibi

Yatırılan teminatların Gümrük Kanununun 206 / 2 maddesi gereğince,

gümrük yükümlülüğünün yerine getirilmesine müteakip, müşterilerimiz adına ,

ilgili kurumlar nezninde takip ve yazılı talepte bulunularak, teminat çözüm

hizmetleri, Şirketimiz Teminat Servisince sonuçlandırılıp, müşterilerimize teslimi sağlanmaktadır.

.::İTHALAT & İHRACAT::.

ad1 ad1 ad1 ad1

SOSYAL PAYLAŞIM

İletişim

Tel: 0216 373 85 95
Fax: 0216 373 85 97
Site: www.unalgrup.com
Email: info@unalgrup.com
Adres: Bayar cad.Kardeşler apt.No:88/5
Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul