TRANSİT GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

Transit Ticaret; Alış faturası ve satış faturası arasında lehte fark esas

olmak üzere, gerçek veya tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı veya

Türk menşeli olup da yurt dışına (serbest bölgeler dâhil olmak üzere) satılmış malların

transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi

olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dâhil) satılmasını ifade eder.

Transit Ticaret; Yurt dışında veya serbest bölgelerde mukim gerçek / tüzel

kişilerden ya da antrepolardan satın alınan malın, Türkiye üzerinden transit

olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede mukim gerçek / tüzel

kişilere ya da antrepolara satılmasına denir.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca

transit ticaretinin herhangi bir sebeple uygun görülmedi mallar transit ticarete konu olamaz.

İthalatın ve ihracatın yasaklandığı ülkelerde mukim gerçek / tüzel kişiler veya

antrepolarla da transit ticaret yapılamaz.

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak; ithalata ve ihracata ilişkin vergi,

resim, harç ve fon tahsil edilemez.

.::İTHALAT & İHRACAT::.

ad1 ad1 ad1 ad1

SOSYAL PAYLAŞIM

İletişim

Tel: 0216 373 85 95
Fax: 0216 373 85 97
Site: www.unalgrup.com
Email: info@unalgrup.com
Adres: Bayar cad.Kardeşler apt.No:88/5
Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul